OPIS POZIOMÓW PŁYWANIA 

POZIOM - Nauka pływania

Grupa dedykowana dzieciom, które nie umieją jeszcze pływać odpowiednia dla dzieci w wieku 5-8 lat oraz dla dzieci starszych które opanowały już dwa style pływackie. Zajęcia odbywają się na płytkim basenie oraz na torze. Dzieci podzielone są na dwie podgrupy względem umiejętności pływackich. 

MIEJSCE ZAJĘĆ: BRODZIK

CEL ZAJĘĆ - NAUKA


POZIOM - Początkujący

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 9-12 lat. Doskonalenie poznanych dotychczas elementarnych technik pływania (kraul i grzbiet). Nauka pływania pełnym stylem w koordynacji. Nauka skoku ze słupka na nogi i z brzegu na główkę. Doskonalenie łowienia z dna do 2m 

MIEJSCE ZAJĘĆ: TOR

CEL ZAJĘĆ - NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA


POZIOM - Doskonalenie/Średniozaawansowany

Grupa dedykowana dzieciom, które umieją już pływać (samodzielnie przemieszczają się w wodzie z przyborem lub bez). Odpowiednia dla dzieci w wieku 8-12 lat. Zajęcia odbywają się na torze mają na celu doskonalenie nabytych umiejętności. Grupa podzielona jest na dwie podgrupy względem umiejętności pływackich. W programie zajęć doskonalenie/nauka kraula na piersiach i na plecach, stylu klasycznego skonów na główkę.

MIEJSCE ZAJĘĆ: TOR

CEL ZAJĘĆ - DOSKONALENIE PŁYWANIA


POZIOM - Średniozaawansowany/Zaawansowana  

Grupa dedykowana młodzieży, która pływa co najmniej trzema dwoma lub trzema stylami. Odpowiednia dla dzieci w wieku 12-16 lat. Zajęcia odbywają się na torze, mają na celu doskonalenie nabytych umiejętności. Grupa podzielona jest na dwie podgrupy względem zaawansowania. W programie zajęć doskonalenie pływania wszystkich styli pływackich, poznanie sportowych technik pływania, doskonalenie skoków startowych oraz nauka nawrotów.

MIEJSCE ZAJĘĆ: TOR

CEL ZAJĘĆ - DOSKONALENIE PŁYWANIA/ TRENING
     W naszej szkółce program nauczania podzielony jest na poszczególne etapy. Dzięki temu nauka jest usystematyzowana a efekty widać już na pierwszych zajęciach !

I ETAP 

     To oswajanie po przez różne aktywności ruchowe w wodzie, stopniowo nabierzesz pewności swoich umiejętności w środowisku wodnym. Uczysz  się prawidłowej pracy nóg, nabierania oraz wypuszczania powietrza do wody, nurkowania, skakania na nogi z brzegu basenu oraz poślizgów na piersiach i grzbiecie. 


 II ETAP 

     Ten etap pozwoli na doskonalenia prawidłowej pracy nóg do kraula i na grzbiecie z różnymi przyborami, prawidłowego wykonywania ćwiczeń oddechowo - wypornościowych, nauki elementarnej pracy ramion do kraulu i grzbietu.


III ETAP 

     Trzeci etap to doskonalenie całościowej techniki pływania kraulem i grzbietem. Uczysz się skakania na główkę, łowienia z większej głębokości. Prawidłowej pracy rąk do żabki oraz podejmujesz pierwsze próby pacy nóg do delfina.


IV ETAP

     Celem nadrzędnym na tym etapie jest całościowe opanowanie stylów: grzbietowego, dowolnego (kraul) oraz klasycznego (żabka). Doskonalenie i szlifowanie skoków startowych oraz wprowadzenie do stylu motylkowego. Na tym etapie dzieci uczą się nawrotów oraz cyklu pod wodą w stylu klasycznym.


V TRENING

     Dzieci, które zostaną objęte szkoleniem będą doskonaliły kontrole nad swoim ciałem, celem poprawienia techniki pływania w tylu zmiennym wraz z doskonaleniem nawrotów. Na tym etapie obciążenie treningowe wzrastają.