• Inflancka 8, 00-189 Warszawa, Polska
  • AKADEMIA PŁYWANIA URSZULA WINKOWSKA - TRZPIS NIP: 525-240-73-24 KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 02 1050 1025 1000 0091 4054 6830