• Inflancka 8, 00-189 Warszawa, Polska
  • Akademia Pływania Urszuli Winkowskiej

Akademia Pływania Urszula Winkowska-Trzpis 01-957 Warszawa Szegedyńska 13a lok. 812 NIP: 525-240-73-24 REGON: 146924432 NUMER KONTA: 02 1050 1025 1000 0091 4054 6830 (ING S.A.)