ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI SI

DLA KOGO: przeznaczone są dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, niepełnosprawnościami oraz ze wskazaniem na zajęcia Integracji Sensorycznej.

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ:

Nauka pływania jest znakomitym uzupełnieniem terapii na lądzie oraz jest z nią kompatybilna. Woda dostarcza 30-krotnie większą stymulację proprioceptywną niż środowisko lądowe, niosąc ze sobą równomierny rozkład ciśnienia w całym ciele. Właściwości środowiska wodnego pozwalają poprawić przetwarzanie bodźców i integrację sensoryczną. Odpowiednio prowadzona terapia w wodzie, pomaga pacjentom w pracy nad czuciem własnego ciała i planowaniem ruchu, co może przełożyć się na ich lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Postępy dzieci z zaburzeniami przetwarzania informacji sensorycznych są dużo większe przy wykorzystaniu technik SI w wodzie, niż przy zwykłej nauce pływania. Wykorzystujemy przyrządy i zabawy by stymulować pracę dziecka w odpowiedni sposób.

MIEJSCE 1: Basen AW Inflancka 8 (Śródmieście, obok Galerii Handlowej „Arkadia”), 

MIEJSCE 2: Basen w ICDS Łomianki ul. Staszica 2

FORMA ROZLICZENIA: opłata za lekcję jednorazowo lub cykl zajęć z góry