ZAJĘCIA GRUPOWE

DLA KOGO: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 6 roku życia.

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Uczestnicy dzieleni są pod względem umiejętności na trzy grupy: podstawową, średniozaawansowaną i zaawansowaną. Grupy mogą liczyć od 4 do 12 osób. Na zajęciach dzieci uczą się pływać, kształtują prawidłowe nawyki (ułożenie w wodzie, praca rąk i nóg) oraz doskonalą technikę i posiadane już umiejętności. Nauka odbywa się w dużej mierze przez zabawę,  tak, by nie była ona nudna i stresująca dla naszych uczniów. Mimo większej liczebności grupy, postępy każdego dziecka są stale monitorowane. Trenerzy opracowują również plany treningowe i ćwiczenia pod kątem potrzeb każdego z uczestników oraz udzielają porad, dotyczących optymalnej diety i zasad żywienia sportowców. Zasadą, jaką wyznajemy, jest indywidualne podejście do każdego z naszych podopiecznych oraz zapewnienie mu optymalnych warunków do odniesienia sukcesu!

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w wymiarze 45 minut.

MIEJSCE: Basen AW ul. Inflancka 8 (Śródmieście), 00-189 Warszawa

FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH: abonament miesięczny

Opłata abonamentowa jest stała, niezależnie od ilości zajęć treningowych w miesiącu. Abonament należy wpłacić „z góry”, do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zajęć.

TERMINY ZAJĘĆ W SEZONIE 2023/2024


ZAPISY